Uw vragen over bezichtigingen, onderhandelingen, koopovereenkomsten en meer komen in dit hoofdstuk aan bod. ‘Word ik koper als ik de vraagprijs bied?’ en ‘Wanneer komt de koop tot stand?’ zijn vragen waar veel misverstanden over bestaan. Onderstaand krijgt u antwoord op deze en andere veel voorkomende vragen. Lees deze informatie goed door; zo voorkomt u teleurstellingen!

 1. Ik heb interesse in een huis wat nu?
 2. Als ik de vraagprijs bied, ben ik dan de koper?
 3. Waar moet ik op letten als ik een bod uitbreng?
 4. Mogen er bezichtigingen plaatsvinden als er al onderhandeld wordt?
 5. Wat is een optie?
 6. Wanneer heb ik een koop gesloten?
 7. Wat zijn ontbindende voorwaarden?
 8. Bankgarantie of waarborgsom?
 9. Ik heb een leuk huis gezien, maar kan ik dat wel betalen?
 10. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
 11. Zit de makelaarscourtage in de 'kosten koper'?
 1. Ik heb interesse in een huis wat nu?
  In dit geval neemt u contact op met Eigen Huis Makelaar Almere die het object in verkoop heeft. U bent pas in onderhandeling als de verkoper een tegenbod doet. Als de makelaar aangeeft uw bod te overleggen met de verkoper bent u nog NIET in onderhandeling.

 2. Als ik de vraagprijs bied, ben ik dan de koper?
  Niet automatisch, de vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod. Pas als de verkoper uw bod aanvaard heeft is er sprake van een koop.

 3. Waar moet ik op letten als ik een bod uitbreng?
  Buitenom de prijs zijn ook de datum van aanvaarding (overdracht bij de notaris), eventuele roerende zaken en ontbindende voorwaarden, onderhandelbaar.

 4. Mogen er bezichtigingen plaatsvinden als er al onderhandeld wordt?
  Ja, dat mag. Als er onderhandelingen zijn over de verkoop mag een makelaar toch doorgaan met bezichtigingen. De makelaar zal dit aangeven als dit het geval is. Hij mag echter geen uitspraak doen over de hoogte van de biedingen die andere gegadigden hebben gedaan. Als u zelf ook een bod wilt uitbrengen, vraag dan Eigen Huis Makelaar Almere naar de te volgen procedure.

 5. Wat is een optie?
  Met een optie verklaart de verkoper dat hij gedurende een bepaalde periode het huis alleen aan u te koop aanbied. Gedurende deze periode mag hij het huis niet aan iemand anders verkopen. U en verkoper mogen die periode in onderling overleg bepalen. Gebruikelijk is een aantal dagen tot (maximaal) twee weken. Een optie kan het beste schriftelijk worden geregeld. Als de optietermijn verstrijkt zonder dat de partijen overeenstemming hebben bereikt dan is de verkoper weer volledig vrij om het object aan iemand anders te verkopen. U kunt aan de verkoper een optie vragen. De verkoper is niet verplicht een optie te verlenen.

 6. Wanneer heb ik een koop gesloten?
  Als de verkoper uw bod accepteert of u het tegenbod van de verkoper.

  De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een koopcontract dat beide partijen ondertekenen. Wij raden u sterk aan er altijd van uit te gaan dat alleen het ondertekenen van het koopcontract officieel is.

 7. Wat zijn ontbindende voorwaarden?
  Als u ontbindende voorwaarden opneemt in het koopcontract wil dat zeggen dat u een woning koopt onder voorbehoud/onder bepaalde voorwaarden. Dit kunnen voorwaarden zijn met betrekking tot:
  - de financiering
  - het krijgen van een huisvestingsvergunning
  - de uitslag van een bouwkundige keuring of taxatie etc.

  Een ontbindende voorwaarde gaat u altijd aan voor een bepaalde termijn. Een redelijke termijn is vijf weken om uw voorwaarden te regelen. Mocht u het koopcontract willen ontbinden op basis van een ontbindende voorwaarde, dan kan dat alleen kosteloos binnen de termijn die u bent overeengekomen om de voorwaarde te regelen.

 8. Bankgarantie of waarborgsom?
  Gebruikelijk is dat in het koopcontract een artikel staat over de waarborgsom. Dit is een zekerheid naar de verkoper toe. De koper verplicht zich binnen een afgesproken termijn een waarborgsom te storten in een depot bij de notaris. De waarborgsom bedraagt meestal 10% van de koopsom en wordt bij de eigendomsoverdracht in mindering gebracht op de koopsom.

  Om die zekerheid naar de verkoper toe te garanderen is het ook mogelijk een bankgarantie te gebruiken. Dit gebeurt meestal als de te kopen woning volledig wordt gefinancierd. Als een bank een bankgarantie afgeeft garandeert die bank dat zij op verzoek van de begunstigde datgene dat vastgelegd is in de bankgarantie zal voldoen.

 9. Ik heb een leuk huis gezien, maar kan ik dat wel betalen?
  Het kopen van een woning en het aangaan van een hypotheek is een grote financiële stap. Het is verstandig alvorens u op huizenjacht gaat, uw hypotheekmogelijkheden te onderzoeken. De onafhankelijke adviseurs van Eigen Huis Makelaar Almere helpen u graag bij het maken van de beste keuze.

  Door toegang tot meer dan 50 verschillende kredietverstrekkers vinden onze hypotheekadviseurs altijd de beste aanbieding voor u! Zij bekijken graag gratis en vrijblijvend voor u welke hypotheek het beste bij uw wensen en persoonlijke situatie past. Bel voor een afspraak 036 - 521 3290 of kijk op onze website www.eigenhuis-makelaar-almere.nl voor meer informatie.

 10. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
  Ja, de vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod (zoals beschreven onder "Als ik de vraagprijs bied, ben ik dan de koper"). U als verkoper kan dus besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als u als verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van koop. Als u een tegenbod doet, kan de koper door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen. Andersom kan dat ook. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen "naar elkaar toekomen" in het biedingproces kunt u als verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de potentiële koper om zijn bod weer te verlagen.

 11. Zit de makelaarscourtage in de 'kosten koper'?
  Nee, de makelaarscourtage zit niet in de kosten koper. In de kosten koper zitten wel de kosten die de overheid vraagt met betrekking tot de overdracht van woning.